Zaznacz stronę
11
22
33
44
55
66
77
88
99

Korozja zbrojenia - Inhibitor - Ochrona katodowa

Ochrona katodowa zbrojenia

Ochrona katodowa zbrojenia

TopZinc R® to protektor cynkowy do ochrony katodowej zbrojenia bezpośrednio podłączany do pręta zbrojeniowego.

Inhibitor korozji zbrojenia

Inhibitor korozji zbrojenia

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie.

Taśmy anodowe do elementów kształtowych

Taśmy anodowe do elementów kształtowych

TopZinc Tape S to taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych, taśma anodowa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali

Usuwanie chlorków z betonu

Usuwanie chlorków z betonu

W przypadku skażenia konstrukcji lub elementów żelbetowych można wykonać elektrochemiczną ekstrakcję chlorków czyli usuwanie chlorków z betonu.

Inhibitor korozji zbrojenia

Inhibitor korozji zbrojenia

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie.

Powłoki cynkowe na beton

Powłoki cynkowe na beton

Firma Top Building Sp. z o.o. w 2012 roku wprowadziła na polski rynek technologię ochrony katodowej stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych o nazwie TopZinc®.

INHIBITOR KOROZJI ZBROJENIA

Migrujący inhibitor korozji zbrojenia działa przemieszczając się przez otulinę betonu do zbrojenia. Inhibitor korozji zbrojenia do zabezpieczenia stali zbrojeniowej absorbuje się na powierzchni prętów zbrojeniowych i tworzy na nich cienką warstwę ochronną. Migrujący inhibitor korozji do zabezpieczenia stali zbrojeniowej zmniejsza wpływ jonów chlorkowych na stal zbrojeniową tym samym zapobiegając dalszej korozji konstrukcji żelbetowej.

 

TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE używany jest do antykorozji zbrojenia w betonie. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia / Inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE wnika w podłoże betonowe i zatrzymuje korozję zbrojenia czym zwiększa trwałość konstrukcji żelbetowej. Migrujący inhibitor korozji zbrojenia TopGard FE powstrzymuje procesy korozyjne zbrojenia przez co działa antykorozyjnie na stal.  TopGard FE to migrujący inhibitor korozji zbrojenia do nasączania otuliny betonowej w sąsiedztwie prętów zbrojeniowych oraz domieszka do zapraw, betonów i zaczynów cementowych. Stosowanie migrującego inhibitora korozji prętów zbrojeniowych TopGard FE jest zgodne z normą PN-EN 1504 Naprawy i Ochrony Betonu.  Zgodnie z normą PN-EN 1504 migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE spełnia zasady ochrony zbrojenia przed korozją. Zasada 9 – Kontrola Obszarów katodowych zbrojenia i Zasada 11 – Kontrola Obszarów anodowych zbrojenia.

 

KOROZJA ZBROJENIA

 

Korozja zbrojenia w budownictwie jest jedną z najkosztowniejszych pozycji dotyczących remontu konstrukcji. Korozja zbrojenia jest zjawiskiem, któremu nie możemy całkowicie zapobiec, ale możemy skutecznie ograniczać korozję zbrojenia. Zgodnie z godnie z normą PN-EN 1504 stosując jej odpowiednie zasady możemy zapobiegać korozji zbrojenia stosując na przykład migrujący Inhibitor Korozji TopGard FE lub stosując ochronę katodową zbrojenia przy użyciu protektorów TopZinc. Korozja zbrojenia polega na tym, że w pewnym momencie na powierzchni zbrojenia dochodzi do nagromadzenia się elektronów. Z uwagi na dążenie do stanu równowagi, elektrony zaczyna przepływać w inne miejsce stali zbrojeniowej, tam gdzie lokalnie jest ich mnie, ale ruch elektronów uruchamia zjawisko utleniania żelaza Fe2- czyli punktowego lub powierzchniowego ubytku w stali zbrojeniowej, tj. korozji stali zbrojeniowej. Korozja stali zbrojeniowej w przypadku działania czynników agresywnych takich jak chlorki, dwutlenek węgla, siarczany, kwasy, itp. będzie dodatkowo rozwijała się dużo szybciej. Nowoczesna diagnostyka żelbetu pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia korozji zbrojenia lub korozji na prętach zbrojeniowych bez ich odkrywania i odkuwania. Pozwala na to kryterium ASTM-C 876-91 ASTM C 876 – 91 – kryterium oceny potencjałów korozyjnych. Kryterium oceny potencjałów korozyjnych ASTM-C 876-91 Jeśli UKOR jest większe od -200 mV występowanie korozji z prawdopodobieństwem 5% Jeśli UKOR jest w przedziale pomiędzy = -200 mV;-350mV występowanie korozji z prawdopodobieństwem 50% Jeśli UKOR jest mniejsze od -350 mV występowanie korozji z prawdopodobieństwem 95 %

 

OCHRONA KATODOWA ZBROJENIA

 

Ochrona katodowa zbrojenia z wykorzystaniem protektorów ochronnych lub cynkowych to tak zwana metoda protektorowa lub inaczej zwana metoda traconej anody. Ochrona katodowa zbrojenia polega na stworzeniu ogniwa galwanicznego pomiędzy metalem chronionym, w naszym przypadku stalą zbrojeniową i protektorem, czyli materiałem o potencjale większym co do wartości bezwzględnej od potencjału żelaza Fe2+, np (Cynk, Magnez, Aluminium, Tytan). Beton w naszym przypadku odgrywa rolę elektrolitu.

 

W tak utworzonym ogniwie płynie prąd z protektora do metalu chronionego czyli stali zbrojeniowej. W związku z tym, że w wytworzonym ogniwie protektor przyjmuje wartość ładunku ujemną i staje się Anodą, a metal chroniony przyjmuje wartość ładunku dodatnią i staje się Katodą to na anodzie dochodzi do reakcji utleniania, natomiast na metalu chronionym dochodzi do reakcji redukcji i tym samym na metalu chronionym nie dochodzi do procesów korozyjnych. Ogniwo działa dopóki nie dojdzie do całkowitego „roztworzenia” utlenienia protektora. Dodatkowo w elektrolicie (betonie) podczas ochrony dochodzi do zjawiska wtórnego, a mianowicie w wyniku zachodzącej reakcji elektrodowej następuje podwyższenie zasadowości w pobliżu metalu chronionego. Czas ochrony zależy od warunków korozyjnych, masy protektora ochronnego i powierzchni metalu chronionego.

 

W naszym przypadku protektor to cynk o najwyższej dostępnej czystości; Zn 99,995%, otoczony zaprawą mineralną o bardzo wysokiej alkaliczności. Przewody łączące protektor z metalem chronionym wykonane są z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo. Ochrona Katodowa zbrojenia jest jedną z najefektywniejszych metod ochrony zbrojenia.

 

Top Building Sp. z o.o.

 

ul. Karczunkowska 56

02-871 Warszawa
NIP: 951-219-67-90

Zadzwoń

ze względu na spam adresy zapisano fonetycznie:

e-mail ogólny: biuro(małpa)topzinc(kropka)pl
e-mail doradca techniczny: topbuilding(małpa)topbuilding(kropka)pl,